Home »

https://youtu.be/SCkjFPaVMwU
Sambutan pembukaan MPLS SMPN 12 Gresik tahun 2021 oleh bapak kepala sekolah